Om onafhankelijk te blijven hebben wij jouw financiële steun nodig. Wij gebruiken het geld om de vergunningen, pamfletten, affiches en de zaal te bekostigen.

Je kunt het werk van het comite steunen door een donatie te doen tijdens een demonstratie en manifestatie of door een bijdrage te storten op rekeningnummer

NL56 ASNB 0707 8029 46

t.n.v. J.C.A. Possel e/o N.I.Skoraia o.v.v. ‘8 maartcomite Amsterdam’.