8 Maartcomité is een onafhankelijke niet partijgebonden initiatiefgroep van actieve vrouwen van verschillende organisaties en verschillende achtergronden, die zich op persoonlijke titel inzetten voor de organisatie van de strijdbare viering van Internationale Vrouwendag.

Voor iedereen van ons is de Internationale Vrouwendag een dag van internationale solidariteit en dag waarop we de kracht en organisatie van de (arbeiders)vrouwen willen bevorderen. 8 maart is een historische en belangrijke dag van het jaar om de aandacht voor de positie van de vrouwen in Nederland te vragen en de Internationale Vrouwenbeweging te versterken.

 1. we zetten ons op persoonlijke titel in
 2. basisvrouwen hebben een leidende en bepalende rol in het comité 
 3. we werken op basis van democratische principes en staan achter een gezamenlijk afgesproken plan dat we gezamenlijk tot uitvoering brengen 
 4. we discussiëren in solidariteit en met wederzijds respect 
 5. we zijn financieel onafhankelijk
 6. we zijn internationalistisch
 7. alle mensen die de vrouwenstrijd steunen zijn welkom op de demonstratie en manifestatie 
 8. we accepteren geen fascistische en fundamentalistische ideeën 
 9. vrouwen die in het comité actief zijn hebben inspraak op het programma op 8 maart 
 10. iedere vrouw kan zich naar eigen mogelijkheden inzetten voor het werk van het 8 maart comité.
 1. We vragen partijen bescheiden te zijn met een aantal vlaggen die ze meebrengen. De bedoeling van de Internationale Vrouwendag is om openheid uit te stralen voor vrouwen die niet partijgebonden zijn zodat er een plek is voor hen om actief te worden en aan vrouwenbeweging aan te sluiten.
 2. We vragen iedereen om Nederlands of Engels voor de spandoeken en leuzen op de demonstratie te gebruiken zodat het publiek ons begrijpt (in twee talen kan ook).